+ Biz
  + Amaç
  + Temel Kurallar
  + Yöntem
  + Kurumlarla İlişkiler
  + KY Halkevi
  + İletişim


  + Etkinlik Takvimi
  + Yıllık Takvim (PDF)
  + Yıllık Takvim (XLS)


  + Kitaplık
  + E-Kitap
  + Afişler
  + Etkinlik Raporları


  + Facebook Group
  + Facebook userKültürel Yapılanma Grubu

Amaç

Tüm dünyada insanların,
  •  insan hakları çercevesinde,
  •  çevreye duyarlı,
  •  savaşa karşı,
  •  barış içinde
yaşayabilmeleri için gerekli olan,
  •  her türlü düşüncenin serbestçe ifade edilebildiği
  •  demokratik,
  •  çağdaş ve uygar bir ortam kurulabilmesi için
gereken kültürel alt yapıyı oluşturmak amacını içeren kültürel etkinliklerde bulunmak.Katılım Koşulları

Katılımcıların SLR Fotoğraf makineleri olması gerekir.
Katılımcılar gerek bina içi (teorik) gerek Bina dışı eğitim çalışmalarına düzenli katılmalıdır.
Kurs yukardakı koşullara uyanlar için ücretsizdir.
Kurs gün ve saatleri için tıklayın.

  The Cultural Formation Group Inc. Web Site is Created and Hosting by
  NOUS Information Technology
   Copyright © 2003-2019. All Rights Reserved.