+ Biz
  + Amaç
  + Temel Kurallar
  + Yöntem
  + Kurumlarla İlişkiler
  + KY Halkevi
  + İletişim


  + Etkinlik Takvimi
  + Yıllık Takvim (PDF)
  + Yıllık Takvim (XLS)


  + Kitaplık
  + E-Kitap
  + Afişler
  + Etkinlik Raporları


  + Facebook Group
  + Facebook user
Amaç:  Genel amaç ve ilkeler doğrultusunda, çağın gereği olarak ve olanaklarını kullanarak gerek toplum içindeki gerekse toplumun diğer toplumlar ile iletişimini geliştirmek.
Etkinlikler:  1. Toplum içinde bilgilenmeyi, iletişimi kolaylaştıracak, hızlandıracak yollar bulmak ve geliştirmek.
2. Gelişmiş bir aktif Web sitesi kurmak
3. Avustralya’da Türkçe konuşan toplumu bilişim teknolojisindeki gelişmelerden haberdar etmek
4. Diğer etkinlik gruplarina teknik destek vermek.
İletişim:  bilisim@cfg.org.au
Katılım Koşulları

Katılımcıların SLR Fotoğraf makineleri olması gerekir.
Katılımcılar gerek bina içi (teorik) gerek Bina dışı eğitim çalışmalarına düzenli katılmalıdır.
Kurs yukardakı koşullara uyanlar için ücretsizdir.
Kurs gün ve saatleri için tıklayın.

  The Cultural Formation Group Inc. Web Site is Created and Hosting by
  NOUS Information Technology
   Copyright © 2003-2019. All Rights Reserved.