+ Biz
  + Amaç
  + Temel Kurallar
  + Yöntem
  + Kurumlarla İlişkiler
  + KY Halkevi
  + İletişim


  + Etkinlik Takvimi
  + Yıllık Takvim (PDF)
  + Yıllık Takvim (XLS)


  + Kitaplık
  + E-Kitap
  + Afişler
  + Etkinlik Raporları


  + Facebook Group
  + Facebook userBiz

Kültürel Yapılanma Grubu Kültürel Yapılanma Grubu
The Cultural Formation Group Inc.

Kültürel Yapılanma Grubu, etkinlik gruplarının oluşturduğu ve yönetim kurulunun eşgüdümü sağladığı bir gruptur.

Yönetim Kurulu

Asil Üye : Ferruh Dinckal | Genel Kordinasyon
Asil Üye : Ahmet Cagin
Sekreter : Melih Erdem
Sayman : Mustafa Kemal Dogan
Asil Üye : Turgay Bayrakli
Asil Üye : Guzin Seflek | Bina sorumlusu
Yedek Üye (1) : Nurhan Bayrakli
Yedek Üye (2) : Nilufer Yaman
Kordinatörler
Kitap: Deniz Günal
Çevre: Kemal Çevikoğlu
Fotoğraf: Turgay Bayrakli
Müzik : Fahri Kamil
Bilişim: Ferruh Dinçkal
Özel Etkinliler: Tülay Erdem

Etkinlikler

Kültürel Yapılanma Grubu etkinlikleri amaç doğrultusunda yıllık olarak planlanır ve temelde üç ayrı yöntem ile yapılır.

1. Belirtilen etkinlik gruplarının ortak çalışması ile oluşturulan etkinlikler.
2. Etkinlik gruplarının hazırladıkları kendi ilgi alanları ile ilgili düzenli etkinlikler.
3. Kültürel Yapılanma Grubu ilkeleri doğrultusunda onayladığı diğer grup veya dernekler ile yapılan etkinlikler.

Katılım Koşulları

Katılımcıların SLR Fotoğraf makineleri olması gerekir.
Katılımcılar gerek bina içi (teorik) gerek Bina dışı eğitim çalışmalarına düzenli katılmalıdır.
Kurs yukardakı koşullara uyanlar için ücretsizdir.
Kurs gün ve saatleri için tıklayın.

  The Cultural Formation Group Inc. Web Site is Created and Hosting by
  NOUS Information Technology
   Copyright © 2003-2019. All Rights Reserved.