+ Biz
  + Amaç
  + Temel Kurallar
  + Yöntem
  + Kurumlarla İlişkiler
  + KY Halkevi
  + İletişim


  + Etkinlik Takvimi
  + Yıllık Takvim (PDF)
  + Yıllık Takvim (XLS)


  + Kitaplık
  + E-Kitap
  + Afişler
  + Etkinlik Raporları


  + Facebook Group
  + Facebook user
Amaç:  Doğa yürüyüşleri ile ilgili etkinlikleri, Victoria ve diğer eyaletlerde düzenlemek.

Üyelerin doğadan, denizden ve dağlardan hoşlanmasını sağlarken aynı zamanda onların bedensel, ruhi ve genel sağlıklarını daha da iyiye götürmek.

İnsanların doğayı daha iyi anlamalarını doğanın korunmasını ve yenilenmesini de sağlamak. Yılın belli zamanlarında ağaç dikmek, yürüyüş yolları yapım ve onarımlarında çalışmak gibi etkinliklerde yer almak.

Etkinliğe katılanlara doğa ve yaşam ile ilgili yeni beceriler kazandırmak.

Etkinlikler:  Ayda bir çeşitli uzunluklarda doğa yürüyüşü,

Yılda iki kamp etkinliği

Ağaç dikimi gibi çevre etkinlikleri düzenlemek

Katılım Koşulları

Katılımcıların SLR Fotoğraf makineleri olması gerekir.
Katılımcılar gerek bina içi (teorik) gerek Bina dışı eğitim çalışmalarına düzenli katılmalıdır.
Kurs yukardakı koşullara uyanlar için ücretsizdir.
Kurs gün ve saatleri için tıklayın.

  The Cultural Formation Group Inc. Web Site is Created and Hosting by
  NOUS Information Technology
   Copyright © 2003-2019. All Rights Reserved.