+ Biz
  + Amaç
  + Temel Kurallar
  + Yöntem
  + Kurumlarla İlişkiler
  + KY Halkevi
  + İletişim


  + Etkinlik Takvimi
  + Yıllık Takvim (PDF)
  + Yıllık Takvim (XLS)


  + Kitaplık
  + E-Kitap
  + Afişler
  + Etkinlik Raporları


  + Facebook Group
  + Facebook user
E-Kitap Kütüphanesi

Kitap Adı : Kültürleri Tanıma - SÜRYANİLER

Yazan/Derleyen : Ferruh Dinçkal

Sayfa Tipi ve Sayısı : A5 - 35 sayfa

Dosya Büyüklüğü : 554 KB

Süryaniler

Süryaniler, kökenleri 5000 yıl öncesine giden bir toplumdur. Mezopotamya'da yeşeren ve uygarliğin gelişiminde önemli rol üstlenen eski Mezopotamya halklarının yani köklü bir kültürün mirasçılarıdır. Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra, coırafyayı istila egemenlikleri yüzünden başlangıçtaki etkinliklerini Günümüzde ise dünyanın değişik bölgelerinde dağınık bir şekilde Süryanilerin kökeni ve nerden geldiklerine dair bilinen üç farklı görüş Bu görüşlerden birisi, Süryanilerin Aramiler'den geldiğini ...

kitabi cagir"e-kitap" nedir, nasıl çalışır ?

Katılım Koşulları

Katılımcıların SLR Fotoğraf makineleri olması gerekir.
Katılımcılar gerek bina içi (teorik) gerek Bina dışı eğitim çalışmalarına düzenli katılmalıdır.
Kurs yukardakı koşullara uyanlar için ücretsizdir.
Kurs gün ve saatleri için tıklayın.

  The Cultural Formation Group Inc. Web Site is Created and Hosting by
  NOUS Information Technology
   Copyright © 2003-2019. All Rights Reserved.