+ Biz
  + Amaç
  + Temel Kurallar
  + Yöntem
  + Kurumlarla İlişkiler
  + KY Halkevi
  + İletişim


  + Etkinlik Takvimi
  + Yıllık Takvim (PDF)
  + Yıllık Takvim (XLS)


  + Kitaplık
  + E-Kitap
  + Afişler
  + Etkinlik Raporları


  + Facebook Group
  + Facebook userKültürel Yapılanma Grubu

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler

Kültürel Yapılanma Grubu tüm kurum ve derneklere eşit uzaklıktadır.

Grubun amaç ve temel kurallarına uygun olan diğer kurum, kuruluş ve derneklerin yapacaği projelere, etkinliklere yönetimin onayı ile katılır veya destekler.

Bu yaklaşımın en güzel örneği Melbourne Ortak etkinlikler komitesidir. (MOE)
Katılım Koşulları

Katılımcıların SLR Fotoğraf makineleri olması gerekir.
Katılımcılar gerek bina içi (teorik) gerek Bina dışı eğitim çalışmalarına düzenli katılmalıdır.
Kurs yukardakı koşullara uyanlar için ücretsizdir.
Kurs gün ve saatleri için tıklayın.

  The Cultural Formation Group Inc. Web Site is Created and Hosting by
  NOUS Information Technology
   Copyright © 2003-2019. All Rights Reserved.