+ Biz
  + Amaç
  + Temel Kurallar
  + Yöntem
  + Kurumlarla İlişkiler
  + KY Halkevi
  + İletişim


  + Etkinlik Takvimi
  + Yıllık Takvim (PDF)
  + Yıllık Takvim (XLS)


  + Kitaplık
  + E-Kitap
  + Afişler
  + Etkinlik Raporları


  + Facebook Group
  + Facebook userMelbourne Düşünce Grubu Beşinci Toplantısı 4.Şubat.2012 tarihinde yapıldı

Türkiye’nin yetiştirdiği önemli akademisyenlerden biri olan Prof. Dr. Korkut Boratav'ın katıldığı toplantının başlığı "Dünyada Kriz ve Türkiye" oldu. Konferansında, ekonomik krizin nedenlerini ve çıkış yollarını, dünyada askeri ve siyasi gelişmelerle ilintisi, Türkiye’de yaygın olan krizden en az etkilenen ve bu koşullarda büyümeyi başaran bir ülke olduğu yolundaki anlayıiın irdelendi

Bu arada Melbourne Düşünce Grubu bu toplantısı için kapılarını açan Okyanusya Sanat Merkezi'ne de katkılarından dolayı teşekkur ederiz.

  Katılım Koşulları

Katılımcıların SLR Fotoğraf makineleri olması gerekir.
Katılımcılar gerek bina içi (teorik) gerek Bina dışı eğitim çalışmalarına düzenli katılmalıdır.
Kurs yukardakı koşullara uyanlar için ücretsizdir.
Kurs gün ve saatleri için tıklayın.

  The Cultural Formation Group Inc. Web Site is Created and Hosting by
  NOUS Information Technology
   Copyright © 2003-2019. All Rights Reserved.