+ Biz
  + Amaç
  + Temel Kurallar
  + Yöntem
  + Kurumlarla İlişkiler
  + KY Halkevi
  + İletişim


  + Etkinlik Takvimi
  + Yıllık Takvim (PDF)
  + Yıllık Takvim (XLS)


  + Kitaplık
  + E-Kitap
  + Afişler
  + Etkinlik Raporları


  + Facebook Group
  + Facebook user
Melbourne Ortak Etkinlikleri (MOE)

Melbourne Ortak Etkinlikleri Komitesinini oluşturan dernekler :

- Avustralya Alevi Toplum Konseyi
- Anadolu Kültür Merkezi
- Avustralya Türkiyeliler Kültür Derneği
- Kültürel Yapılanma Grubu
Düzenli Etkinlikler:
- Dünya Kadınlar Günü
- Aydınlanma Yolunda Yitirdiklerimiz
- Her yıl bir Seminer ve/veya Sanatsal Etkinlik
Katılım Koşulları

Katılımcıların SLR Fotoğraf makineleri olması gerekir.
Katılımcılar gerek bina içi (teorik) gerek Bina dışı eğitim çalışmalarına düzenli katılmalıdır.
Kurs yukardakı koşullara uyanlar için ücretsizdir.
Kurs gün ve saatleri için tıklayın.

  The Cultural Formation Group Inc. Web Site is Created and Hosting by
  NOUS Information Technology
   Copyright © 2003-2019. All Rights Reserved.