+ Biz
  + Amaç
  + Temel Kurallar
  + Yöntem
  + Kurumlarla İlişkiler
  + KY Halkevi
  + İletişim


  + Etkinlik Takvimi
  + Yıllık Takvim (PDF)
  + Yıllık Takvim (XLS)


  + Kitaplık
  + E-Kitap
  + Afişler
  + Etkinlik Raporları


  + Facebook Group
  + Facebook user
Amaç:  Genel amaç ve ilkeler doğrultusunda yapılan Kitap, Çevre ve Doğa Yürüyüşü, Müzik, Sinema, Bilişim, Seminer etkinliklerin dışında kalan etkinlikler.
Etkinlikler:  Amaçta belirtilen etkinliklerin tümü Özel Etkinlik olarak tanımlanır. Örneklemek gerekirse her yıl yapılan Anadolu uygarlıkları, bilgilendirme toplantıları, konuklar ile sohbet toplantıları vs...
Katılım Koşulları

Katılımcıların SLR Fotoğraf makineleri olması gerekir.
Katılımcılar gerek bina içi (teorik) gerek Bina dışı eğitim çalışmalarına düzenli katılmalıdır.
Kurs yukardakı koşullara uyanlar için ücretsizdir.
Kurs gün ve saatleri için tıklayın.

  The Cultural Formation Group Inc. Web Site is Created and Hosting by
  NOUS Information Technology
   Copyright © 2003-2019. All Rights Reserved.